Skip to content
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Meny
PROFFS PÅ ALLT INOM POOL & SPABAD • MOTALA • JÖNKÖPING • BORÅS • LINKÖPING • GÖTEBORG • STOCKHOLM • PITEÅ
( 0 )

Service & Support

Att vattnet är grönt tyder på algbildning. För att återfå vattenkvalitén ska du chockklorera vattnet. Poolväggarna kan också kännas hala.
Om vattnet är missfärgat kan det vara ett tecken på höga halter järn i vattnet. Detta är vanligt förekommande om man exempelvis har vatten från egen brunn. Använd Metal Magic.
Detta beror på en hög kopparhalt. För att återställa vattenbalansen, chockklorera vattnet och tillstätt därefter Metal Magic.
Detta tyder på att pH-värdet behöver justeras upp, eller ner. Det är även bra att kontrollera alkaliniteten i vattnet. Det kan också vara så att vattnet har mycket kalk i sig. Lösningen på detta är att backspola och tillsätta nytt vatten i samband med att värderna justeras.
Att vattnet luktar klor och nästan lite unket beror på för hög halt av bundet klor. Chockklorera vattnet för att återfå halten av fritt klor. Utan fritt klor ger inte mätstickan rätt utslag och det kan vara förvirrande vilket gör att man doserar felaktigt.
Nummer 1: Har du backspolat innan du satt igång pumpen? Nummer 2: Om inte silen (röret i sandfiltert) täckts för när du hällt i sanden i sandfiltret kan det ha hamnat sand i röret som då kommer ut i poolen när man sätter igång pumpen. Nummer 3: Ventilhuvudet är trasigt.
Normalt dunstar ungefär 7cm vatten i veckan, det beror på badbelastning, temperatur och pooltäckning. Om du misstänker att din pool läcker stäng av reningsverket och plugga igen inlopp- och utlopp. Om det fortfarande läcker så är det förmodligen läckage i liner eller runt lampa. Ett idogt letande är det som gäller för att lokalisera skadan.
pH: Idealvärde 7,2-7,6. Lågt pH-värde (surt vatten) irriterar hud och ögon, är korrosivt för metalldelar i poolen och kan skada linern. Högt pH-värde (basiskt vatten) gör att kloret får kraftigt reducerad verkan och att kalk bildas. Högt pH-värde ger ofta mjölkigt vatten. Alkalinitet: Idealvärde 80-120ppm. För låg alkalinitet gör att pH-värdet ändrar sig lätt och är svårt att hålla på konstant nivå. Höj alkaliniteten med Alka Up. För hög alkalinitet gör att pH-värdet inte kan justeras. Sänk alkaliniteten med pH minus. Fritt klor: Totalt klor ska vara mellan 1-3ppm. Bundet klor ska ha ett maxvärde av 0,5ppm. Det går enbart mäta fritt klor och totalt klor, där totalt klor visar fritt och bundet klor ihop. Fritt klor är det som sköter desinficeringen och med normal halt så luktar det inte. Bundet klor: Idealvärde 0,5ppm. Bundet klor bildas när kloret reagerar med smuts och bakterier. Kloraminerna som bildas i denna process ger den obehagliga klorlukten. Om halten bundet klor är hög ska chockklorering utföras för att oxidera bort kloraminer och frigöra klor. Cyanursyra: Idealvärde 0-50ppm. Cyanursyra skudder kloret från att brytas ner av solen. Multitabletter med klor innehåller cyanursyra. Cyanursyran förbrukas inte utan byggs på, det är därför man backspolar och tillsätter nytt vatten emellanåt. Är halten av Cyanursyra för hög uppstår klorlås och vattnet måste bytas.
1. Rengör poolen grundligt med håv och bottensug för att få bort skräp och löv. 2. Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera och kontrollera därefter pH-värdet igen. Tillsätt övervintringsmedlet Vinterfit för att undvika algtillväxt under vintern. Vinterfit förhindrar även kalkutfällningar. 3. Sänk vattennivån en bit under inloppen. Töm inte poolen helt, omkring hälften till en tredjedel bör vara kvar. 4. Töm alla rör och slangar från vatten. Töm även filteranläggningen från vatten och förvara den frostfritt under vintern. Sätt vinterpluggar i inloppen. 5. Täck poolen med poolskydd och njut av vintern tills det är dags att öppna din pool i åvr igen med en chockklorering. (ovan gäller ej bestwaypooler)