Skip to content
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Meny
PROFFS PÅ ALLT INOM POOL & SPABAD • MOTALA • JÖNKÖPING • BORÅS • LINKÖPING • GÖTEBORG • STOCKHOLM • PITEÅ
( 0 )

Vattenvård

Så här sköter du ditt vatten.

Att vattnet är grönt tyder på algbildning. För att återfå vattenkvalitén ska du chockklorera vattnet. Poolväggarna kan också kännas hala.
Om vattnet är missfärgat kan det vara ett tecken på höga halter järn i vattnet. Detta är vanligt förekommande om man exempelvis har vatten från egen brunn. Använd Metal Magic.
Detta beror på en hög kopparhalt. För att återställa vattenbalansen, chockklorera vattnet och tillstätt därefter Metal Magic.
Detta tyder på att pH-värdet behöver justeras upp, eller ner. Det är även bra att kontrollera alkaliniteten i vattnet. Det kan också vara så att vattnet har mycket kalk i sig. Lösningen på detta är att backspola och tillsätta nytt vatten i samband med att värderna justeras.
Att vattnet luktar klor och nästan lite unket beror på för hög halt av bundet klor. Chockklorera vattnet för att återfå halten av fritt klor. Utan fritt klor ger inte mätstickan rätt utslag och det kan vara förvirrande vilket gör att man doserar felaktigt.
Nummer 1: Har du backspolat innan du satt igång pumpen? Nummer 2: Om inte silen (röret i sandfiltert) täckts för när du hällt i sanden i sandfiltret kan det ha hamnat sand i röret som då kommer ut i poolen när man sätter igång pumpen. Nummer 3: Ventilhuvudet är trasigt.
Normalt dunstar ungefär 7cm vatten i veckan, det beror på badbelastning, temperatur och pooltäckning. Om du misstänker att din pool läcker stäng av reningsverket och plugga igen inlopp- och utlopp. Om det fortfarande läcker så är det förmodligen läckage i liner eller runt lampa. Ett idogt letande är det som gäller för att lokalisera skadan.
pH: Idealvärde 7,2-7,6. Lågt pH-värde (surt vatten) irriterar hud och ögon, är korrosivt för metalldelar i poolen och kan skada linern. Högt pH-värde (basiskt vatten) gör att kloret får kraftigt reducerad verkan och att kalk bildas. Högt pH-värde ger ofta mjölkigt vatten. Alkalinitet: Idealvärde 80-120ppm. För låg alkalinitet gör att pH-värdet ändrar sig lätt och är svårt att hålla på konstant nivå. Höj alkaliniteten med Alka Up. För hög alkalinitet gör att pH-värdet inte kan justeras. Sänk alkaliniteten med pH minus.